Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Vanaf 1 januari 2017 is de markttoegang voor kassa’s in Noorwegen geregeld. Er mogen alleen afrekensystemen worden verkocht die aan de eisen voldoen. Vanaf 1 januari 2019 zijn ondernemers verplicht om alleen deze betrouwbare kassa’s te gebruiken.

Noorwegen kiest er voor om de aanvullende eisen door de fabrikant in de kassa in te laten bouwen.
Er komt dus geen extra apparaat bij, geen black box zoals in Zweden en België. Leveranciers en producenten moeten een verklaring afgeven dat hun afrekensysteem aan de eisen voldoet.

Waar moeten Noorse systemen aan voldoen:
Verkoopgegevens, en relevante handelingen op de kassa moeten worden bewaard.
Het kassasysteem bevat geen functies die wijzigingen op ingevoerde gegevens kunnen aanbrengen. Wijzigingen moeten dus als aanvullende informatie worden vastgelegd.
De volledigheid van de verkoopgegevens wordt aangetoond door een digitaal zegel in het e-journal. Door het hashtotaal van de vorige regel daar in op te nemen is ook de doorlopende volledigheid geborgd. Noorwegen biedt hier drie mogelijkheden. Beveiliging met de bekende beveiligingsalgoritmen SRA of HMAC, óf een verklaring dat het systeem dermate sterk is beveiligd tegen misbruik dat een digitaal zegel niet nodig is.
De gegevens moeten in detail aangeleverd kunnen worden in een standaard XML-bestand; het SAF-T cashregister. Mét een digitale verzegeling!
De eisen die Noorwegen stelt aan afrekensystemen lijken na een eerste beoordeling in verregaande mate overeen te komen met de Norm voor een Betrouwbaar Afrekensysteem. Het is daarom de bedoeling om met (aspirant) certificaathouders die in Noorwegen de “Produkterklaerung” afgeven na te gaan óf en in welke mate het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem gebruik kan gaan maken van kwaliteitskenmerken die in de Noorse regelgeving zijn verankerd.

In Noorwegen is, voorzover nu bekend, geen controle vooraf geregeld. Dat een afrekensystemen aan de eisen voldoet moet worden vastgelegd in uitgebreide en toegankelijke documentatie die bij elke kassa wordt meegeleverd. Leveranciers die kassa’s plaatsen die niet aan de eisen blijken te voldoen worden bestraft met een geldboete.

Er is ook een Nederlands succes te vieren. Het XML-bestand met standaard indeling is rechtstreeks afgeleid van het XML auditfile afrekensystemen, XAA. In de zelfbeoordeling van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem is het XAA als best practice opgenomen. Het XAA is door het Nederlandse auditfile platform ontwikkeld en wordt door de marktpartijen in dit platform beheerd.

Er zijn verschillen tussen de Noorse en Nederlandse standaard

  • Het digitale zegel ontbreekt in de Nederlandse XAA
  • Noorwegen eist toepassing van standaard BTW-code
  • Nederland heeft inmiddels de codering voor het Referentie Grootboek Schema (RGS) ingebouwd

De Noorse Auditfile is geschikt voor het uitwisselen van gegevens voor bijvoorbeeld analyse door adviseurs, controle door de Nederlandse belastingdienst en het aanleveren van gegevens voor de verwerking in de financiële administratie. Het RGS biedt mogelijkheden om verkoopgegevens uit het afrekensysteem te rapporteren ten behoeve van verwerking in de financiële administratie. (journaliseren).