Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

De afgelopen periode heeft SBA gewerkt aan de ontwikkeling van een (aangepast) normenkader en daarbij behorende zelfbeoordeling voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. De zelfbeoordeling v2.0, gefundeerd op de norm, is aangepast aan de marktontwikkelingen. Daarmee is het keurmerk (weer) volledig van toepassing voor alle partijen op de markt, waaronder kasregisters, POS systemen (met of zonder cloudoplossing) en specifieke systemen voor het Groot Winkelbedrijf (GWB) en franchise.

De norm beschrijft de eisen die aan een afrekensysteem worden gesteld en richt zich op de volledigheid van de eerste vastlegging van het verkoopproces en de integere verwerking daarvan, het op betrouwbare wijze bewaren en integer leveren van informatie ten behoeve van functies als voorraadbeheer, klantbeheer, inkoop en financiƫle administratie.

Inmiddels zijn de nieuwe documenten gereed. Het totale pakket bestaat uit:

  • Inleiding
  • Normdocument
  • Zelfbeoordeling
  • Managementverklaring

De documenten zijn te downloaden via de SBA website.