Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Van 4 mei tot en met 3 juni is door onderzoeksbureau Panteia een ondernemers enquête over betaalmiddelen en kassa’s uitgevoerd binnen het MKB. Aan de enquête deden 755 respondenten mee. In eerste instantie zijn deze telefonisch benaderd. In vervolg hierop vulden 285 respondenten ook nog een internetenquête in. In dit artikel gaan we verder in op de uitkomsten met betrekking tot de kassa.

Van eenvoudige tot computerkassa Van de internetrespondenten geeft 38% aan nog een eenvoudige kassa te gebruiken, terwijl 57% een computerkassa gebruikt. Daarnaast maakt nog een enkeling gebruik van een tablet of cloudkassa. Het onderzoek toont duidelijk aan dat de eenvoudige kassa (kasregister) op zijn retour is. Een jaar of zes geleden bedroeg dit aandeel kassa’s nog 60%.

Vervanging Een kwart van de ondernemers heeft een kassa van voor 2007 staan. Van alle respondenten zegt 15% zeker binnen twee jaar een nieuwe kassa te willen aanschaffen, terwijl 19% het overweegt. In totaal praten we dus over een potentieel van een derde van de MKB-ondernemers die mogelijk de komende tijd overgaat op een nieuwe kassa.

Functie kassa De kassa wordt vooral gebruikt om inzicht in de bedrijfsprestaties te krijgen, gegevens op te slaan, inzicht in voorraden te krijgen of voor koppelingen aan een ander systeem.

Figuur 2 kassa

Functionaliteiten De meest ondernemers (84%) missen geen functionaliteiten in hun huidige systeem. De paar die wel iets missen noemen koppelingen.

Betrouwbaarheid Respondenten geven aan dat een betrouwbare kassa staat voor het feit dat de transactiegegevens foutloos en compleet geregistreerd worden.

Figuur 1 kassa