Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Betaalvereniging Nederland heeft de kosten en baten van het betalingsverkeer in 2021 laten onderzoeken. Het laatste grootschalige onderzoek hiernaar dateert van 2005. Sinds 2005 is er veel veranderd in de betaalmarkt: er kwamen nieuwe betaalproducten, terwijl andere producten verdwenen en er zijn nieuwe soorten spelers actief in de markt. Bovenal kent het betalingsverkeer nu een Europese scope en is de digitalisering van het betalingsverkeer sterk toegenomen.

Het onderzoek over 2021 maakt duidelijk dat we sinds 2005 met zijn allen een enorme efficiencywinst hebben weten te bereiken: in 2021 werden 2,5 maal zoveel betalingen verwerkt als in 2005 tegen grofweg dezelfde kosten. En tegelijkertijd constateren we dat de aanbieders flink op het betalingsverkeer moeten toeleggen, 570 miljoen euro in 2021.

Lees het hele onderzoek hierĀ