Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

De Stichting Betrouwbare Afrekensystemen wil het correct naleven van fiscale verplichtingen bevorderen en de administratieve lasten voor ondernemers verminderen. Daarom heeft de stichting een keurmerk voor afrekensystemen opgezet. Dit keurmerk mag enkel gevoerd worden door leveranciers en fabrikanten van afrekensystemen die een toetsing vanuit onze onafhankelijke stichting hebben doorstaan.

Onze visie

Er zijn afrekensystemen op de markt die verborgen functies bevatten, waarmee bijvoorbeeld winst kan worden afgeroomd. Daarmee wordt dus fraude gepleegd, omdat de fiscale wet- en regelgeving wordt omzeild. Niet alleen bieden zulke afrekensystemen onvoldoende zekerheid voor ondernemers ten aanzien van hun administratie, maar de gevolgen van de fraude kan voor deze ondernemers groot zijn. Hetzelfde geldt voor leveranciers en fabrikanten van frauduleuze afrekensystemen.
Wij willen met ons keurmerk voorkomen dat afnemers, leveranciers en fabrikanten van afrekensystemen bij fiscale controles voor verrassingen komen te staan. In die visie is er geen plaats voor onbetrouwbare afrekensystemen. Ondernemers moeten daarentegen wel kunnen vertrouwen op een afrekensysteem met het keurmerk.
Bovendien streven wij naar een eerlijke markt voor leveranciers en fabrikanten die hun afrekensystemen met een keurmerk willen voeren. De stichting heeft dan ook een meldpunt ingericht om frauderende leveranciers te melden.

Onze aanpak

Met het keurmerk wordt een einde gemaakt aan onbetrouwbare afrekensystemen. De afrekensystemen moeten aan strikte eisen voldoen om het keurmerk te mogen voeren, eisen die bovendien aan een jaarlijkse toetsing onderhevig zijn. Zo dient een leverancier dan wel fabrikant eerst een self-assessment voor het afrekensysteem in te vullen welke vervolgens wordt onderworpen aan een kantoortoets (uitgevoerd door de onafhankelijke IT-auditors van BDO). Daarnaast zal de stichting een aantal afrekensystemen ieder jaar selecteren voor een volledige IT-audit.
Door afrekensystemen met een keurmerk te gebruiken hebben ondernemers minder omkijken naar die systemen en de controles door de Belastingdienst. De stichting en haar raad van toezicht zullen waken over de kwaliteit van de uitgegeven keurmerken, de aangesloten deelnemers, het normenkader en de doelstellingen van de stichting.

Onze achtergrond

Het initiatief voor het keurmerk is in 2011 gekomen van de producenten en leveranciers van afrekensystemen. Zij hebben dit met ondersteuning van ECP en in samenwerking met de Belastingdienst gerealiseerd.
Meer dan 70 leveranciers en fabrikanten hebben het initiatief van het keurmerk onderschreven door een intentieverklaring te ondertekenen. Dezelfde intentieverklaring is tevens door Peter Veld, de directeur-generaal van de Belastingdienst, getekend. Daarnaast zijn dit jaar het bestuur, de raad van toezicht en de raad van deelnemers ingesteld. Deze organen hebben het normenkader en het self-assessment vastgesteld.

In 2012 is de stichting geformaliseerd. De stichting beheert het normenkader en self-assessment en kent het keurmerk toe. Op 7 januari 2013 werden de eerste keurmerken voor afrekensystemen uitgereikt. Daarna volgden meer uitreikingen.

De stichting is een initiatief van de werkgroep “Betrouwbaar Administreren”. Doel van de werkgroep is de kwaliteit en betrouwbaarheid van digitale administratieve gegevens te verbeteren, zodat de ondernemer zijn bedrijf beter kan voeren en zeker weet dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt. Maar door de kwaliteit van administratieve gegevens kunnen fiscale, financiële en administratieve dienstverleners ook betere diensten leveren. De overheid kan door betrouwbare administratieve gegevens beter toezicht houden en handhaven tegen lagere kosten. In de werkgroep hebben de leden van de Raad van Toezicht zitting.

Onder deze werkgroep valt ook de Stichting Zeker Online. Zeker Online is een stichting die de betrouwbaarheid en kwaliteit van van online administraties in de cloud als doel heeft. Zowel Stichting Betrouwbare Afrekensystemen als Stichting Zeker Online hebben dezelfde Raad van Toezicht. De twee stichtingen zijn autonoom en hebben ieder een eigen doelstelling, normenkader en keurmerkuitgifteproces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *