Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Producenten en leveranciers van afrekensystemen en de Belastingdienst tekenen voor “Het betrouwbare afrekensysteem”

ONDERTEKENING ECP

Op 18 april 2011 ondertekende een groot deel van de leveranciers en producenten van afrekensystemen in Nieuwspoort te Den Haag, de intentieverklaring “Het betrouwbare afrekensysteem”. Ook de Directeur-Generaal van de Belastingdienst Peter Veld ondertekende.

Partijen spreken af zich te houden aan gedragsregels en om samen te komen tot een keurmerk voor afrekensystemen. Met een afrekensysteem met keurmerk kunnen ondernemers erop vertrouwen dat alle transacties op een juiste wijze worden geregistreerd, er minder kans is op fraude en dat de administratie voldoet aan de eisen van de belastingdienst.

Directeur- Generaal Peter Veld van de Belastingdienst is blij dat de branche een keurmerk voor eerlijke afrekensystemen ontwikkelt : ‘Daarmee wordt het voor ondernemers makkelijker om voor een kassa te kiezen die geen omzet voor de Belastingdienst verborgen houdt.’

Zowel ondernemers als de Belastingdienst hebben belang bij betrouwbare afrekensystemen: ondernemers lopen aanzienlijk minder financiële en fiscale risico’s wanneer de gegevens in de administratie volledig en juist zijn. Denk aan fraude en problemen met de accountant of de Belastinginspecteur. Ook kost het veel minder tijd om administraties (automatisch) te controleren.

Deze ontwikkeling geeft de Belastingdienst ruimte om daar te controleren waar dat het meest gewenst is.

De leveranciers en producenten van afrekensystemen die de intentieverklaring ondertekenen ondervinden veel hinder van concurrenten die wel ingaan op verzoeken van ondernemers om afrekensystemen te leveren die sommige betalingen niet registreren. Door te tekenen voor “eerlijk ondernemen” geven ze een duidelijk signaal af naar ondernemers en branchegenoten.

De intentieverklaring maakt onderscheid tussen afrekensystemen die aan alle eisen van de Belastingdienst voldoen (gesloten zijn) en afrekensystemen die gesloten kunnen worden gemaakt. De systemen die aan alle eisen kunnen voldoen, krijgen een keurmerk. Systemen die gesloten kunnen worden gemaakt worden door de leverancier met een afleveringsverklaring geleverd aan de ondernemer. Bij een controle kan de Belastingdienst of een accountant op grond van die afleververklaring controleren of de instellingen aan het afrekensysteem zijn veranderd. Producenten passen waar nodig de kassa’s aan. Het streven is om vanaf 1 juli 2013 systemen die helemaal niet gesloten kunnen worden uit de markt te hebben.

Download de intentieverklaring.

Download the declaration of intent.

De partijen die de intentieverklaring in april 2011 hebben ondertekend waren:

Een groot deel van deze partijen is in 2012 betalend deelnemer geworden van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en stemt daarmee in met de intentieverklaring en de  deelnemersvoorwaarden die sinds april 2011, in het overleg tussen  partijen, zijn ontwikkeld.