Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Einde fraude met kassa’s in zicht

Ongeveer 15% van de ondernemers blijkt volgens inschatting van de Belastingdienst gebruik te maken van een afrekensysteem met een zogenoemde afroomfunctie waardoor onderdelen van de omzet voor de ogen van de fiscus te verbergen zijn. In maart 2011 kondigde de Belastingdienst streng toezicht hierop aan. Leveranciers van afrekensystemen reageren hierop do or zogenoemde Keurmerkkassa’s in de markt te zetten. Ondernemers die zo’n kassa kopen weten zeker dat alle gegevens goed worden vastgelegd.

De fiscus is blij met de komst van Keurmerkkassa’s. Peter Veld, directeur generaal van de Belastingdienst:”Belastingontduiking is niet alleen een probleem van de Belastingdienst of de kassabranche. Het is een maatschappelijk probleem. Met een Keurmerkkassa kan de ondernemer laten zien dat hij de fiscale regels wil naleven.

Veld reikte vandaag de eerste Keurmerken uit aan leveranciers van afrekensystemen die aan de normen voldoen. Hij verwacht dat er dit jaar nog meer Keurmerkkassa’s volgen. Het Keurmerk wordt verleend door de stichting Betrouwbare Afrekensystemen op advies van onafhankelijke deskundigen van BDO-accountants. De eisen die het Keurmerk stelt zijn in overleg met onafhankelijke deskundigen (EDP-auditors), leveranciers van afrekensystemen, ECP en de Belastingdienst opgesteld. Ze zijn techniek-onafhankelijk, zodat zowel meer traditionele als innovatieve systemen in aanmerking voor het Keurmerk kunnen komen. De eisen zijn bovendien zo opgesteld dat niet alleen zeer geavanceerde systemen voldoen aan het Keurmerk maar ook eenvoudigere kassa’s voor de kleine ondernemer.

De leveranciers die vandaag het Keurmerk ontvangen zijn: POSnet, Sharp, Polygon, Reeleezee, NextToFood, Vendit en Newway. De volgende weken zullen er nog snel een aantal andere volgen: op keurmerkafrekensystemen.nl worden de keurmerksystemen gepubliceerd.

Een Keurmerkkassa is voor ondernemers niet alleen interessant omdat hij aan de administratieve eisen van de fiscus voldoet. Ondernemers zijn ook beter uit met zo’n kassa doordat hij zekerheid biedt: er kunnen niet onopgemerkt gegevens verdwijnen of worden veranderd. Hierdoor wordt de bedrijfsvoering optimaal ondersteund. Er is minder kans op calamiteiten (kwijt raken van gegevens) en allerlei vormen van fraude worden eerder ontdekt. Het blijf de verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn medewerkers om alle transacties te registreren. Maar als hij gebruik maakt van een Keurmerkkassa, dan is er voor hem zelf en partijen die hij voor zijn bedrijf nodig heeft (de bank, belastingdienst, fiscaal en administratief intermediairs, vergunningverleners, gemeenten) meer zekerheid over de kwaliteit van die gegevens in het afrekensysteem. Er is een I-Book ontwikkeld waarin ondernemers en leveranciers hun motivatie om deel te nemen aan de keurmerkontwikkeling vertellen. Het is te vinden op: http://kbaibook.nl/PERSBERICHT

Fabrikanten, leveranciers en resellers kunnen deelnemer worden van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen via www.keurmerkafrekensystemen.nl. Deelnemers zijn herkenbaar aan het deelnemerslogo van de Stichting en verklaren de gedragscode van de Stichting te onderschrijven. Dat wil zeggen dat zij keurmerkkassa’s leveren of systemen met een afleververklaring: bij aflevering krijgt de ondernemer een ondertekend document waarin staat dat hoe het systeem bij aflevering was ingesteld.

Download een pdf van het persbericht.