Privacy

De Stichting Betrouwbare Afrekensystemen respecteert uw privacy als gebruiker van deze website. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Stichting Betrouwbare Afrekensystemen houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WPB”) stelt. Wij vragen u zich wel te realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het internet niet kan worden gegarandeerd.

(Persoons)gegevens
Tijdens het gebruik van deze website kan de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen met name via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over het gebruik van deze website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van deze website bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen deze website en de diensten beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. U kunt uw internet browser zo instellen dat u een melding krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpfunctie van uw internet browser. Houd er rekening mee dat delen van deze website mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.

De Stichting Betrouwbare Afrekensystemen verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen toestemming uw persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De Stichting Betrouwbare Afrekensystemen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Op basis van de WBP heeft u recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U kunt op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen:

Postbus 262
2260 AG Leidschendam
E-mail: s.torn@keurmerkafrekensystemen.nl

Toepasselijk recht
Op deze website, de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze website en/of de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Bron: Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld met dank aan het NEN, het Nederlandse instituut voor normalisatie, http://www.nen.nl/web/OverNEN/Privacy-statement.htm.