Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Het kassasysteem is het hart van de onderneming. Anno 2019 is de kassa veel meer dan een afrekenpunt. De huidige kassa is steeds vaker een compleet bedrijfsautomatiseringssysteem en daarmee een belangrijke informatiebron. Naast transactiegegevens is er nog een scala aan informatie in het afrekensysteem beschikbaar. Denk hierbij aan procesgegevens, klant- en productgegevens. Een kassa met een keurmerk biedt de maatschappij, de consument, maar ook bedrijven zelf zekerheid op alle gebieden die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de nettowinst van een organisatie. Een POS wordt steeds meer een ‘Point of Interaction’.

Het normenkader achter het keurmerk dateerde van 2012. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen geweest die maakten dat het tijd was om de normering tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een (aangepast) normenkader en daarop aangepaste zelfbeoordeling voor het keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. De vier beheersdoelen van het keurmerk zijn onverminderd gehandhaafd en dit bewijst de kracht van de oorspronkelijke doelstellingen. De beheersdoelen waarop de norm van het kassakeurmerk gebaseerd is zijn: Registreren, Integriteit, Bewaren en Inzichtelijkheid (rapportage).

Een jaar of zes geleden gebruikte 60% van de MKB-ondernemers nog een eenvoudige kassa (kasregister). Sindsdien is het gebruik van kasregisters sterk afgenomen. Nu maakt nog slechts 38% van de MKB-ondernemers gebruik van een eenvoudig kasregister, terwijl 52% al gebruik maakt van een computerkassa. Het gebruik van cloudkassa’s en/of tabletkassa’s neemt langzaam maar zeker toe (5%). Het opgetelde marktaandeel van computerkassa’s is sterk toegenomen en bedraagt 62%. Deze groei wordt mede veroorzaakt door een toename van het gebruik van cloudkassa’s.

De Belastingdienst kent in zijn toezicht waarde toe aan het keurmerk en gaat dit in 2019 verder concretiseren. We zijn heel blij met de beweging die we signaleren in de keten. Vanuit SBA zijn we continu bezig met het creëren van draagvlak, het inhoudelijk aantrekkelijker maken van het keurmerk, maar ook acquisitie vormt hierbij een uitgangspunt. Uit verschillende gesprekken zijn initiatieven voortgekomen die perspectief bieden voor de toekomst. Het zou mooi zijn als de overheid en keten publiekelijk concrete waarde hechten aan het keurmerk door er op zijn minst zelf om te vragen bij een aanbesteding, door bepaalde controles sneller te laten verlopen en/of andersoortige vrijstellingen te bieden als er een keurmerkkassa door ondernemers wordt aangeboden of gebruikt.

In het verslag is aandacht voor bovenvermelde onderwerpen. Onderwerpen als de bewaarplicht, de tax gap en internationale ontwikkelingen komen ook aan de orde. Mocht u nog aanvullende vragen hebben belt u dan gerust met onze projectmanager Sylvia Torn, 070-320 67 30.

Jaarverslag 2018 def