Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Op 16 november 2022 is de SBA Raad van Deelnemers bijeen geweest. Op de agenda stonden de volgende punten:

 1. Opening van de bijeenkomst door Bert Heijenk, voorzitter SBA
 2. Raad van Deelnemers SBA, benoeming voorzitter en samenstelling 2023
 3. Stand van zaken SBA en marktontwikkelingen
 • Leden, aspirant leden en resellers SBA
 • Opzeggingen 2022
 • Keurmerken in 2022
 • Normering 3.0 on hold
 • Meldingen vanuit de markt
 • SBA in 2023 en verder
 1. Begroting SBA
 2. Samenwerking en Handreiking Belastingdienst
 3. Normering 3.0
 4. Afsluiting en vragen

Mocht u vragen hebben over het overleg of de notulen willen inzien dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van ?Stichting SBA.