Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Het SBA bestuur is verheugd te kunnen communiceren dat de SBA Raad van Deelnemers weer op volle sterkte is en zelfs uitgebreid. Met ingang van april hebben we Staf Biesbroeck, Paul Dumasy en Alexander Dolstra bereid gevonden zitting te nemen in de raad.

De samenstelling van de Raad van Deelnemers is:
• Paul Verheijde van Polygon
• Staf Biesbroeck van Unitouch Afrekensystemen
• Paul Dumasy van Valk Solutions
• Alexander Dolstra van Tabletmenukaart
• Wilfred Furster van Wilmar Info Systems
Zodra de situatie het weer toelaat plannen we een meeting met de Raad in de nieuwe samenstelling. Tijdens deze bijeenkomst zal ook een voorzitter gekozen worden.

In het voorjaar van 2021 komt een plaats in de Raad beschikbaar. Mocht u interesse hebben om te participeren dan horen wij het graag van u. U kunt zich hiervoor wenden tot een van de SBA bestuurders of ondergetekende.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking.