Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Seminar Betrouwbare Afrekensystemen groot succes!

Op donderdag 9 november jongstleden heeft het allereerste seminar over betrouwbare afrekensystemen plaatsgevonden in Fort De Batterijen in Nieuwegein. Het seminar was speciaal bedoeld voor softwareleveranciers van afrekensystemen in Nederland. Met 46 deelnemers kijken we terug op een mooi en geslaagd evenement!

De wereld om ons heen ontwikkelt zich in een rap tempo. Tijdens het seminar hebben de Stichting, de Belastingdienst en BDO de aanwezigen op een bevlogen manier geïnspireerd en geïnformeerd over het keurmerk, de handreiking voor een betrouwbaar afrekensysteem, de nationale en internationale wet- en regelgeving, en de ontwikkelingen met betrekking tot datasecurity.

Bert Heijenk, voorzitter van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen, kijkt met een positief en verwachtingsvol gevoel terug op het evenement. Net als tijdens de opening van het seminar benadrukt hij het maatschappelijk belang om als branche het goede te doen en niet mee te werken aan frauduleuze praktijken. “In een land als Nederland waar de wetgeving met betrekking tot afrekensystemen is gestoeld op zelfregulering zijn we als Stichting Betrouwbare Afrekensystemen trots op de inmiddels jarenlange samenwerking tussen de Belastingdienst, BDO, de keurmerkhouders en het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen”.

De praktijkhandreiking die dit jaar is verschenen vanuit de Belastingdienst bevestigt dat we in Nederland op de goede weg zitten. Door de rol die de stichting in het afgelopen decennium heeft vervuld is de kwaliteit van het gemiddelde kassasysteem aanzienlijk verbeterd. Wil je als leverancier de bevestiging dat je voldoet aan de praktijkhandreiking, ga dan voor het keurmerk. Bart Sonneville, MKB Directeur bij de Belastingdienst zegt hierover in een interview dat onlangs is gehouden: “Keurmerkhouders van de SBA hebben de zekerheid dat het systeem voldoet aan de vereisten die zijn benoemd in de handreiking”.

Voor wie nog geen deelnemer van de stichting is heeft Martin Huisman, bestuurslid van de stichting, tijdens de afsluiting nog de volgende boodschap: Draag je steentje bij en help mee. Sluit je als leverancier aan bij de stichting, behaal het keurmerk, en laat zien dat jouw product deugt.

Het seminar werd afgesloten met een informele borrel.