Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Taartdozen vol verschoten kassarollen te veel werk voor fiscus

Het controleren van meters verschoten papieren kassarollen is niet te doen voor de Belastingdienst. Een efficiënte controle is daarmee niet mogelijk. Door de kassagegevens niet digitaal op te slaan heeft een ondernemer de administratie- en bewaarplicht verzuimd, aldus Rechtbank Gelderland.

Een man en een vrouw hebben een cafetaria en een restaurant. Tijdens een boekenonderzoek constateert de inspecteur dat de in het geautomatiseerde bestel- en kassasysteem ingevoerde detailgegevens niet op de juiste wijze bewaard zijn. Digital opslaan is niet mogelijk. De horecaondernemers zijn het niet eens met de informatiebeschikking die is genomen. Volgens hen zijn alle kassarollen, bewaard in 25 taartdozen, leesbaar en bewaard, zowel die van het restaurant als die van de cafetaria. Zij vinden dat het mogelijk moet zijn een controle binnen een redelijke termijn uit te voeren met behulp van de aanwezige detailgegevens (de kassarollen en de Z‑afslagen) en dat heeft de Belastingdienst nagelaten.

Vervaagd
Slecht leesbaar zijn de rollen ook nog eens, omdat de cijfers zijn vervaagd. De Belastingdienst stelt dat het weken tijd kost om de papieren kassarollen te controleren. De ondernemers zijn van mening dat dat de Belastingdienst de administratie binnen een redelijke termijn wel kan controleren. Niet door alle kassarollen door te ploeteren, maar door de gegevens steekproefsgewijs te vergelijken met de gegevens op de Z‑afslagen. De rechtbank oordeelt dat dit niet voldoende is voor een goede en efficiënte controle. In de eerste plaats betreft het slechts een deel van de totale detailgegevens, zodat niet zonder meer vaststaat of aan de hand hiervan betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de volledigheid van de verantwoording van de omzet van de onderneming als geheel.

Bron: Accountancy Vanmorgen, 17 jan 2019
www.accountancyvanmorgen.nl/2019/01/17/taartdozen-vol-verschoten-kassarollen-te-veel-werk-voor-fiscus