Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Vrijwel iedereen kent ze, de toestemmingsvragen die met enige regelmaat op je laptop- of telefoonscherm verschijnen. De bedoeling hiervan is dat de gebruiker instemt met het verwerken van persoonsgegevens door de eigenaar van de website of app, en mogelijk ook door anderen. Deze toestemming verkrijgen, is vaak wettelijk verplicht. Zeer positief dus, wanneer u als bedrijf een dergelijke toestemmingsvraag gebruikt.

Echter, zeker met de komst van nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf 25 mei 2018, is het goed om de manier waarop toestemming wordt gevraagd te herzien. Toestemming is namelijk pas toestemming, wanneer deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de toestemming moet specifiek zijn;
  • de toestemming moet op informatie berusten;
  • de toestemming moet in vrijheid gegeven zijn;
  • de toestemming moet een actieve handeling zijn.

Dit klinkt heel logisch, maar biedt nog geen handvatten voor hoe je in de praktijk toestemming kunt krijgen. En laat dat nu één van de belangrijkste onderdelen van de Europese privacywetgeving zijn: het niet of niet juist verkrijgen van toestemming, kan straks worden bestraft met boetes tot 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet. Dat is iets wat iedereen wil voorkomen.

Lees hier het hele artikel AVG Toestemming verwerken persoonsgegevens 20171027

Bron ICT Recht 20171027