Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor een goede administratie. Of toch niet? De rechter deed onlangs een opmerkelijke uitspraak.

Bij een belastingcontrole in een restaurant concludeert de Belastingdienst dat de omzet niet volledig is verantwoord. De administratie is volgens de Belastingdienst niet goed controleerbaar. Zo worden bijvoorbeeld de verkoopgegevens niet in detail elektronisch bewaard. Dit is een van de argumenten die de belastinginspecteur aanvoert om de administratie te verwerpen. Als een administratie niet in orde is, moet de ondernemer bewijzen dat de correctie onjuist is. Als de administratie wél in orde is, ligt de bewijslast bij de Belastingdienst.

Uitspraak Gerechtshof

De ondernemer is het niet met de inspecteur eens en legt de zaak voor aan de rechter. Het gerechtshof geeft de ondernemer gelijk. Het kassasysteem kán de gegevens niet bewaren, concludeert de rechter. Dat valt de ondernemer niet te verwijten. (Deze uitspraak van Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 16 juli 2013 is te vinden op www.rechtspraak.nl (GHARL:2013:5304.)

Zelf verantwoordelijk

Deze uitspraak wijkt sterk af van een eerdere uitspraak over hetzelfde kassasysteem. Al in 2008 vond de Hoge Raad dat de verkoopgegevens, maar ook de bestellingen die naar de printer in de keuken gaan, bewaard moeten worden. Als een ondernemer deze gegevens niet bewaart, kan dat een argument zijn om de administratie te verwerpen. De Belastingdienst was blij met deze uitspraak van de Hoge Raad (BNB 2008/207). Een ondernemer is immers zelf verantwoordelijk voor het inrichten van een goede administratie. Hij zou een kassa kunnen kopen die wél in staat is om een goed controleerbare administratie te voeren en gegevens te bewaren.

Schoenendoos te vol?

De Belastingdienst is het niet eens met de recente uitspraak van het Gerechtshof. De Staatssecretaris heeft daarom (pro forma) beroep in cassatie ingesteld. Motivering van het beroep zal op een later moment plaatsvinden. Het bestuur van de stichting begrijpt deze uitspraak ook niet. Betekent de uitspraak dan ook dat de ondernemer die geen geautomatiseerde administratie voert, maar verkoopbonnen bewaart in een schoenendoos ermee weg komt als hij deze in de afvalbak leegt als de doos vol is? Voor de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen is het belangrijk dat de Staatssecretaris beroep in cassatie instelt, omdat de uitspraak van het Gerechtshof niet bepaalt als een steuntje in de rug voelt. Wordt vervolgd dus.