Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Door wie is de Stichting Betrouwbare Afrekensysteem opgezet?
De Stichting is een initiatief van de producenten, leveranciers en resellers van afrekensystemen. Zij hebben dit met ondersteuning van ECP en in samenwerking met de Belastingdienst gerealiseerd. Het keurmerk is daarmee een publiek-privaat initiatief.

Waarom is de Stichting  opgezet?
Leveranciers, producenten en resellers van afrekensystemen, en ook de Belastingdienst, streven naar een optimale bedrijfsvoering voor ondernemers en willen het correct naleven van (fiscale) verplichtingen bevorderen en tegelijkertijd de administratieve lasten voor ondernemers verminderen.

Wie kan zich aansluiten bij de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen?
Elke producent van afrekensystemen kan zich aansluiten en deelnemer worden, mits hij één of meer afrekensystemen produceert die goedgekeurd zijn voor het keurmerk. Zie de Deelnemersvoorwaarden. U kunt zich via deze link aanmelden. Daarnaast kunnen dealers/resellers die minimaal één kassa met een Keurmerk in hun assortiment voeren zich bij de Stichting aansluiten door Erkend Reseller te worden.

Wie mag het deelnemerslogo voeren?

Alleen deelnemers die één of meer afrekensystemen produceren die goedgekeurd zijn voor het Keurmerk, mogen het deelnemerslogo voeren. Zie Deelnemersvoorwaarden en zie het reglement logogebruik.

Wie mag het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen (Keurmerk) voeren?

logo keurmerk betrouwbare afrekensystemenHet Keurmerk mag enkel gevoerd worden door deelnemers die succesvol een zelfbeoordeling en de toetsing daarvan door de Stichting succesvol hebben voltooid. Een lijst met deelnemers die het Keurmerk op hun product mogen voeren is te vinden op de pagina met aangesloten bedrijven. Erkend resellers mogen op de kassa’s met Keurmerk in hun assortiment ook het Keurmerklogo voeren.

Waarop mag het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen worden gevoerd?
Het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen mag enkel worden gevoerd op zogenaamde gesloten afrekensystemen die, naar het oordeel van de Stichting, de zelfbeoordeling en de toetsing daarvan succesvol hebben doorstaan. Het betreft dus een Keurmerk op het product zelf. Het Keurmerk mag tevens worden vermeld bij een aanbod van het goedgekeurde afrekensysteem. Het moet te allen tijde duidelijk zijn dat het Keurmerk betrekking heeft op het afrekensysteem dat ook daadwerkelijk is goedgekeurd. Het vermelden van het Keurmerk bij of in relatie tot niet-goedgekeurde afrekensystemen is niet toegestaan en in strijd met de deelnemersvoorwaarden van de Stichting. Een overzicht van afrekensystemen met het Keurmerk vindt u hier.

Wat is een gesloten afrekensysteem?
Een gesloten afrekensystemen is een afrekensysteem waarbij alle denkbare technische maatregelen zijn getroffen om misbruik te voorkomen en de integriteit van gegevens te waarborgen, bijvoorbeeld beveiliging en encryptie. Deze Afrekensystemen dienen te voldoen aan de Norm voor een Betrouwbaar Afrekensysteem.

Wat is een open afrekensysteem?
Open afrekensystemen kennen een gelijke of mindere mate van beveiliging dan gesloten afrekensystemen. Hierbij zijn er twee categorieën:

  1. Open afrekensystemen die wel kunnen voldoen aan de Norm voor een betrouwbaar afrekensysteem  maar geen Keurmerk hebben.
  2. Open afrekensystemen die niet aan de norm voor een betrouwbaar afrekensysteem kunnen voldoen.

Voert de Stichting de audits zelfstandig uit?
Nee, de Stichting maakt gebruik van onafhankelijke auditors om de door de deelnemers ingevulde zelfbeoordelingen te beoordelen. De auditors brengen vervolgens een advies uit naar het Bestuur van de Stichting. Het is uiteindelijk aan de het Bestuur van de Stichting om over te gaan tot verlening van het het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen.

Voert de Stichting ook steekproeven uit?
Ja, de Stichting laat regelmatig een volledige audit uitvoeren bij een of meer deelnemers. Het bestuur van de Stichting bepaalt bij welke deelnemer(s) dit gebeurt. In het algemeen gaat het om eenm willekeurige steekproef, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat het bestuur twijfels heeft over de juistheid van de zelfbeoordeling. Het Bestuur kan dan besluiten een auditor in te schakelen om het betreffende afrekensysteem te toetsen.

Wat is het gevolg als het resultaat van een ingestelde audit niet succesvol is?
De deelnemer wordt in staat gesteld, binnen een vooraf bepaalde tijdspanne, verbeteringen aan te brengen zodat het verleende Keurmerk aanvullend geaudit kan worden om vast te stellen dat het voldoet aan het normenkader. Indien echter uit de audit blijkt dat deelnemer de feiten en vragen van de zelfbeoordeling niet juist heeft beantwoord, komen de kosten van de audit ten laste van de deelnemer en niet ten laste van de Stichting.

Waar kan ik terecht met klachten?
Klachten met betrekking tot het Betrouwbare Afrekensysteem zullen door het bestuur in behandeling worden genomen en vertrouwelijkheid worden behandeld. Ze kunnen worden ingediend bij de Stichting.

Belangrijke documenten van de Stichting
Alle belangrijke (werk)documenten van Stichting vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *