Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Een horecaondernemer is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op de vingers getikt omdat hij de detailgegevens van het kassasysteem in zijn café-restaurant niet bewaarde. De Belastingdienst heeft terecht een informatiebeschikking voor het jaar 2013 vastgesteld omdat de ondernemer niet heeft voldaan aan de in artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) opgenomen administratieplicht, oordeelt het Hof.

Door de leverancier was het geautomatiseerde bestel- en kassasysteem van PI Electronic in het café-restaurant zo ingesteld dat het elektronisch journaal (de detailgegevens van transacties) bewaard werd. Na gebruik van enkele weken werd het kassasysteem echter erg traag, waarna er op advies van de leverancier toe werd overgegaan om het journaal maandelijks te wissen. Daarnaast is van de eerste helft van het jaar 2013 het kasboek niet bewaard gebleven en konden aan de fiscus ook de gegevens van debiteuren en in een pofboek geregistreerde ‘poffers’ niet meer worden overlegd. Daardoor was er geen kassaldo meer te bepalen.

Informatiebeschikking
De fiscus legde de horecaondernemer vervolgens in 2016 een informatiebeschikking op wegens het niet voldoen aan de administratieplicht van artikel 52 van de AWR. De ondernemer vocht dat aan, maar haalt bakzeil bij het Hof. De primaire gegevens zijn noodzakelijk voor een toetsing van de in de kasadministratie en het kasboek opgenomen gegevens, constateert het Hof. Niet aannemelijk is geworden dat controle van de gegevens in dit geval op andere wijze mogelijk is. Het ontbreken van primaire gegevens (de subadministraties) is bij een onderneming als die van de horecaondernemer, waar veel contant wordt afgerekend, ook geen gebrek van ondergeschikte aard. Verder overweegt het Hof dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat artikel 52 van de AWR van de horecaondernemer verlangt dat hij de administratie zodanig inricht dat daaruit de juistheid en de volledigheid van die administratie blijkt.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/01/31/weggooien-detailgegevens-kassasysteem-is-schending-administratieplicht