Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Bij aankoop of aanbestedingen is het van belang vooraf na te denken over het gewenste afrekensysteem en betaalautomaat. Een modern afrekensysteem en betaalautomaat spelen een centrale rol in de ondersteuning van uw bedrijfsvoering. De kassa verandert van afrekenpunt naar bedrijfsautomatiseringssysteem en informatietool. Als datatool kunt u deze inzetten voor het samenstellen van uitgebreide overzichten en rapportages, maar ook voor toekomstige exploitatieopdrachten. Ook koppeling met andere systemen behoort tot de mogelijkheden.

Bij de aanschaf van afrekensystemen is het goed om op voorhand rekening te houden met de administratie- en bewaarplicht en de auditfile. Bij de aanschaf van betalingssystemen zult u onder meer een keuze moeten maken tussen vast of mobiel, koop of huur en de onderdelen die voor uw onderneming van toepassing zijn of die u opneemt in uw bestek en de installatie. Ook is het raadzaam uw (gunnings)beslissing te laten afhangen van betrouwbare data en de totale kosten gedurende de levensduur van uw betalingssysteem.

SBA whitepaper 2020