Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Sinds jaar en dag is de auditfile financieel (XAF) een algemeen geaccepteerde exportfile uit een boekhouding. Door die brede acceptatie is het gebruik de laatste jaren niet alleen voor controle doeleinden gegroeid. Ook voor andere rapportages en analyses wordt de auditfile financieel steeds meer gebruikt. Andere standaard rapporten van de auditfile-familie zijn de auditfile salaris (XAS), de auditfile ritregistratiesystemen en de auditfile board computer taxi. Zie hiervoor ook de site van softwarepakketen.nl

Sinds de introductie van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem is het gebruik van de auditfile afrekensystemen langzaam gegroeid. Het XAA, momenteel in (consultatie)versie 3.2, biedt door de uitgebreide definitie de mogelijkheid om als interface te fungeren voor journaalboekingen naar de financiële administratie. Dit is in de praktijk nog niet getest. Naar verwachting gaat de verdergaande administratieve automatisering onder meer door het succes van het Referentie Grootboekschema een voordeel betekenen voor accountants, adviseurs en belastingplichtigen.

Eind 2017 werd bekend dat Noorwegen eveneens een standaardexport heeft gedefinieerd en deze verplicht heeft in de nieuwe wetgeving. Zij noemen deze export SAF-T cashregister. Opmerkelijk is dat deze SAF-T cashregister vrijwel een kopie is van de Nederlandse XAA uit 2008. Waar de Nederlandse XAA is uitgebreid met logistieke informatie, is de Noorse SAF-T cashregister beperkt tot de kernregistratie van kassa-registraties.

Op 13 februari 2018 is de Noorse ontwikkeling besproken in het Auditfile platform. Met name kassa producenten en leveranciers die internationaal actief zijn hebben baat bij een internationale standaard om gegevens te koppelen naar andere informatiesystemen zoals de boekhouding. Deelnemers aan het auditfile platform zien een kans om hier internationale ontwikkelingen te delen en te groeien naar internationaal toepasbare standaarden. De uitdaging is om een vaste kern van gegevens te definiëren met beheersbare lokale aanvullingen. Het auditfile platform verkent in de komende maanden de mogelijkheden met Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland.

In contacten met de Noorse belastingdienst is naar voren gekomen dat de Zweedse en Deense belastingdienst eveneens in de Noorse SAF-T cashregister geïnteresseerd zijn. Dit zou een mooie opmaat zijn voor wellicht een bredere Europese standaard.